Home » #voorjoulucienne: Eindelijk doorzetten aub: abortus uit het strafrecht!

#voorjoulucienne: Eindelijk doorzetten aub: abortus uit het strafrecht!

#voorjoulucienne: Eindelijk doorzetten aub: abortus uit het strafrecht!

7 juni 2017

“Abortus is een recht, het stigma en taboe moeten volledig doorbroken worden,”  zegt Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zeer treffend.

In de visie van Liberale Vrouwen is abortus uit het strafrecht halen daartoe een essentiële en niet louter symbolische stap.

“Wij zijn blij dat de liberale partij eenstemeer het voortouw neemt hiervoor, en dat op de ‘verjaardag’ van het werk dat Lucienne Herman-Michielsens samen met Roger Lallemand gedaan heeft, vandaag 3 april precies 27 jaar geleden. Na 27 jaar zouden we op volwassen en niet-emotionele manier de losse draadjes moeten kunnen instoppen, van een abortuswetgeving die al vele vrouwen heeft kunnen helpen, maar mits enige bijschaving nog veel meer,” stelt Aviva Dierckx, nationaal voorzitter van de Liberale Vrouwen.

Vat is het voorstel van Van Cauter ?

Behalve het oud zeer rechtzetten (dat abortus nog steeds in een ‘pijnlijk’ fout hoofdstuk van het Belgisch recht staat), wil het voorstel van Carina Van Cauter de oude compromis-term ‘noodsituatie’ schrappen, de bedenktijd grondig inkorten, een doorverwijsplicht voor de huisarts invoeren en de deadline tot wanneer abortus uitgevoerd wordt versoepelen.

Deadline

Tot vandaag ligt die deadline op 12 weken na de bevruchting, met uitzondering voor zware afwijkingen van de vrucht. Echter laat de normale medische wetenschap toe om op een veel latere deadline de abortus-procedure ook nog als regulier te beschouwen. In Zweden bijvoorbeeld tot op 18 weken. En de realiteit is dat er ook nu nog Belgische vrouwen nà de deadline van 12 weken naar Nederland ‘moeten’ omdat ze ook daar een langere periode voorzien. Het zou dan ook maar heel normaal zijn ook in ons land de deadline op te schuiven.

Waarschuwing

Zoals Liberale Vrouwen al vaker gewaarschuwd hebben, moet men de (vele) huidige voorstellen  die er circuleren om een doodgeboren vrucht ‘rechten’ toe te kennen die het verwerkingsproces van de ouders zou humaniseren, ook hiermee in verband lezen – we mogen niet ‘en stoemelings’ hiermee iedere mogelijkheid beknotten voor een termijnverlenging voor abortus ruim boven de 12 weken.

Dat er van andere partijen, in casu CVP, reeds reacties kwamen op het voorstel van Carina Van Cauter ‘dat er belangrijkere en dringendere dossiers zijn’, schiet ons Liberale Vrouwen echt in het verkeerde keelgat. Na 27 jaar in een compromissituatie willen we echt nu een vooruitgang !

Liberale Vrouwen gebruiken al enkele jaren de hashtag #voorjouLucienne om hiervoor te lobbyen, en zijn bijzonder verheugd dat de liberale partij precies nù haar voorstel om te wet te ‘moderniseren’ lanceert.

Voet bij stuk houden aub !

 

Tags: