Home » Horen, zien, luisteren en praten: Liberale Vrouwen vragen extra aandacht voor partnergeweld

Horen, zien, luisteren en praten: Liberale Vrouwen vragen extra aandacht voor partnergeweld

Horen, zien, luisteren en praten: Liberale Vrouwen vragen extra aandacht voor partnergeweld

25 november 2021

Vandaag is het internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen, een dag waarop Liberale Vrouwen extra stil willen staan bij het stijgende aantal gender gerelateerd geweld. Met Corona als katalysator, is het hoog tijd om aan de alarmbel te trekken; want horen, zien, luisteren en praten maakt het verschil. 

Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen

Ter herdenking van de moord op drie politieke activistes in de Dominicaanse Republiek in 1960 werd 25 november in 1999 door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. De VN was verontrust door de stijging van het aantal geweldsdaden tegen vrouwen en wilde deze problematiek extra onder de aandacht brengen. 

Alle inspanningen, aandacht & aangenomen resoluties ten spijt is het geweld op vrouwen sinds die dag in 1960 niet afgenomen. Er is meer aandacht voor, er zijn studies, er zijn cijfers, er zijn aanbevelingen, wetten en resoluties en niemand ontkent nog de problematiek. Het geweld wordt daardoor echter enkel meer zichtbaar, maar het neemt helaas niet af.

Gender gerelateerd geweld

Gender gerelateerd geweld is een af te lijnen fenomeen dat overal ter wereld, in alle lagen van de bevolking voorkomt en nog steeds niet terug te dringen blijkt, integendeel. Eén op drie vrouwen binnen de Europese Unie vanaf 15 jaar is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. Gender gerelateerd geweld neemt daarin verschillende vormen aan: seksueel geweld, partnergeweld, mensenhandel en slavernij, gedwongen huwelijken, genitale verminking en transfoob geweld.

De moeilijkst te voorkomen en vast te stellen vorm van gendergerelateerd geweld gebeurt evenwel tussen vier muren, binnen wat de veiligheid van een gezin zou moeten zijn. Zo wordt één op tien vrouwen belaagd door een (ex-)partner. 23% van de Belgische vrouwen zijn slachtoffer van fysiek of seksueel geweld door hun partner. Eén op vier vrouwen wordt door haar partner verkracht. Er worden jaarlijks ongeveer 38.000 aangiftes gedaan voor partnergeweld, maar het dark number (het aantal gevallen waarbij het slachtoffer geen aangifte doet) ligt op maar liefst 78%.

Corona als katalysator

De huidige epidemiologische situatie en de daaruit volgende lockdowns zorgen jammer genoeg voor een stijging van het aantal gevallen van dit intrafamiliaal geweld. In het jaarrapport 2020 van de hulplijn 1712 stelt men vast dat het aantal oproepen aangaande intrafamiliaal geweld exponentieel gestegen zijn sinds de eerste lockdown: Sterke stijging van partnergeweld (+85%), kindermishandeling (+45%) en vechtscheidingen (+28%). Het feit dat we nu vaker thuis zijn zorgt voor meer conflict in de thuissituatie, tevens zijn we onze sociale contacten en ondersteunend netwerk deels kwijt. 

Horen, zien, luisteren en praten

Anderzijds kunnen we, door het vaker thuis zijn, makkelijker problemen bij buren vast stellen. Op deze dag willen wij iedereen vragen om, wanneer je geconfronteerd wordt met probleemsituaties, om niet weg te kijken. Vele vrouwen verbergen dat ze slachtoffer zijn van partnergeweld, veelal uit schaamte maar vaak ook omdat ze denken dat ze niet begrepen gaan worden of omdat ze geloven dat een aangifte niks gaat uithalen. Partnergeweld kan immers ook verbaal of psychologisch zijn.

Daarnaast hebben wij, als liberale vrouwenorganisatie, een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen partnergeweld. Via onze werking trachten wij vrouwen sterker te maken door een netwerk te creëren waardoor we mekaar kunnen beschermen. Door ons netwerk kunnen we vrouwen helpen, steunen en begeleiden. Tevens moeten wij de problematiek constant onder de aandacht houden zodat we niet langer wegkijken en de signalen van partnergeweld kunnen herkennen en benoemen. De recente campagne van 1712 verdient daarom ook onze volle steurn: ben je zelf slachtoffer van partnergeweld of vermoedt je dat er iemand in je omgeving slachtoffer is van partnergeweld, neem dan contact op met 1712. Samen kunnen we partnergeweld terugdringen door er te zijn voor mekaar. Samen nemen we de schaamte en het onbegrip weg. Samen maken we een eind aan geweld op vrouwen.