Home » Aviva Dierckx, voorzitter Liberale Vrouwen, eerste eco-heldin

Aviva Dierckx, voorzitter Liberale Vrouwen, eerste eco-heldin

Aviva Dierckx, voorzitter Liberale Vrouwen, eerste eco-heldin

4 mei 2018

PERSBERICHT – 4 mei 2018

Voorzitter Liberale Vrouwen uitgeroepen tot eerste eco-heldin

Naar aanleiding van de 4e Belgische Duurzaamheidsweek, een concept van Vlaams-Amerikaans milieu-economiste en televisiemaakster Pamela Peeters, werd dit jaar de eerste Eco Helden Dag (Day of the Eco Hero) ingericht. Die mikt niet toevallig op de datum 5 mei, de dag waarop België 21 jaar geleden duurzame ontwikkeling in België in de wet inschreef.

‘Dit is eigenlijk te vergelijken met de officiële intreding van de vrouwelijke economie binnen het kader van de wetgeving in België’, zegt initiatiefneemster Pamela Peeters.

In het Paleis der Academiën werden vrijdag 4 mei met films en lezingen praktijken voorgesteld die een bewuster consumentengedrag kunnen bewerkstelligen en een meer met de aarde verbonden levensstijl. Tot de sprekers behoorden Geoffroy Morre, verantwoordelijke voor het duurzaamheidbeleid van de Senaat, Vanessa Biebel van het VBO, Emmanuem Mossay, auteur van ‘Shifting Economy’, Luc Bas van het IUCN en Aviva Dierckx van de Liberale Vrouwen.

Aviva Dierckx, voorzitter van de Socioculturele Liberale Vrouwen, werd met haar organisatie uitgeroepen tot de eerste ‘officiële’ eco-heldin. De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben onder haar impuls Pamela Peeters’  hele concept van eco-week en het eco-laboratorium omarmd, en er bovendien een extra en eigen invulling aan gegeven.  Eco-week brengt gedurende 5 dagen sensibilisering rond de vijf eco-invalshoeken: energie, afval, natuur, voeding en welbevinden.  Het eco-lab activeert via ‘uitdagingen’ rond dezelfde thema’s mensen en groepen om stapjes te zetten, als het ware eens te experimenteren met een planeet-vriendelijke levensstijl. En als het meevalt, die dan ook méér in het eigen leven of in de eigen groep te verankeren, natuurlijk.

Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, is blij met de Eco Hero Award: “Ik vind de Eco Hero Award eerder een aanmoedigingsprijs om nog meer stappen te zetten voor een leefbare planeet. Als liberalen waren we eerst koele minnaars van de milieugedachte, die al te lang een geitenwollensokken-imago meedroeg. Maar geheel vanzelf kunnen wij ons wel vinden, als vrouwen en als liberalen, in de vooruitgangsgedachte – nieuwe technologie inzetten om het leven op deze planeet te verbeteren en zware fouten uit het industriële verleden recht te zetten – en in het vrijwaren van een mooie toekomst voor de komende generaties. Ook het duurzame en eerlijke kleren verhaal spreekt onze vrouwenorganisatie erg aan, het heeft ook alles te maken met solidariteit met de vrouwen die uitgebuit worden in de klerenindustrie.”

Pamela Peeters, van het Instituut voor een Duurzame Planeet, is tevreden dat zij haar in Amerika reeds succesvolle concept ook heeft kunnen doen aanslaan in haar geboorteland.  “Ik heb ook geen seconde getwijfeld om samen te werken met de Liberale Vrouwen, die zeer sterk waren in het op een eigen manier invullen van het bestaande eco-lab concept, en er steeds nog een schepje bovenop deden, zelfs. Niet toevallig zijn vrouwen daarin voortrekkers. Ook de Business & Professional Women (BPW) en de Vrouwenraad zijn sterkmakers.”

Tags: