Home » Abortus: wij willen niet meer wachten 🙅🏻‍♀️

Abortus: wij willen niet meer wachten 🙅🏻‍♀️

Abortus: wij willen niet meer wachten 🙅🏻‍♀️

11 maart 2023

VVVUUR hield vandaag haar algemene ledenvergadering, met als spreker Jean-Jacques Amy, emeritus-hoogleraar gynaecologie aan de VUB, intussen meer dan 80 jaar, en één van de belangrijke artsen van de abortusstrijd.

Amy maakte een schets van de strijd die in het verleden geleverd is om in België een aanvaardbaar abortusbeleid op poten te zetten. Wij eren al diegenen, in de medische wereld, in vrouwenbewegingen, in de politiek, die hun nek hebben uitgestoken opdat de Belgische vrouwen meer “baas in eigen buik” zouden worden.

Wij, die als liberale feministen de erfopvolgsters zijn van dat andere boegbeeld van de abortusstrijd, namelijk Lucienne Herman-Michielsens, benadrukken al jaar en dag, jawel al sinds de eerste abortuswet van 1990, dat het werk niet af is. De Belgische abortuswet was alleszins een verbetering tegenover de toestand die voordien heerste, maar de voorzichtige compromissen frustreerden ons als liberalen buitenmate.

De uiteenzetting van prof. dr. Amy inspireert ons vandaag om onze oude eisen te herhalen. Wij voelen ons daarin gesterkt door het zopas uitgekomen expertenrapport, waar onze federale regering zelf om had gevraagd.

Deze experten zijn het onderling alvast eens dat de wettelijke termijn voor abortus naar minimum 18 weken moet, dat de verplichte wachttijd geschrapt moet worden en dat alle sancties voor vrouwen doodgewoon uit het strafrecht moeten. Zij zien ook kansen in preventief beleid door middel van het terugbetalen van anticonceptiva, voor alle vrouwen, niet enkel voor jongeren zoals nu het geval is.

Als VVVUUR (nieuwe naam van de Liberale Vrouwen) vinden wij dat dit hét moment is om zonder dralen het liggende gezamenlijke wetsvoorstel van Open Vld, Vooruit, MR, PS, Groen, Ecolo, PVDA en Défi weer op tafel te leggen.

Het wetsvoorstel bestaat al, en het expertenverslag kon niet duidelijker zijn,” zegt Khadija Zamouri, nationaal voorzitter van VVVUUR. “Het hoeft dus echt niet zo moeilijk te zijn als het pensioendossier of zo pinnig als het stikstofdossier. De VVVUUR-vrouwen willen dat het snel gaat nu, dat is in de eerste plaats van essentieel belang voor de tussen 300 en 800 Belgische vrouwen die nu nog jaarlijks naar Nederland gaan voor hun abortus, omdat daar de termijnen wél al het voortschrijdend inzicht en de medische mogelijkheden volgen. En wij ijverden al heel lang dat de bedenktijd betuttelend is en dat abortus helemaal uit het strafrecht moet. Onder de hashtag #voorjouLucienne hebben wij al jaar en dag de strijd rond abortus en de maatregelen die nog nodig zijn in de actualiteit gehouden, binnen en buiten onze liberale kringen.”